بایت گل, ئارام, محبوبی, اسداله, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله. (1392). پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(2), 1-20.
ئارام بایت گل; اسداله محبوبی; رضا موسوی حرمی; اسداله محبوبی. "پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29, 2, 1392, 1-20.
بایت گل, ئارام, محبوبی, اسداله, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله. (1392). 'پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(2), pp. 1-20.
بایت گل, ئارام, محبوبی, اسداله, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله. پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 29(2): 1-20.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب