شرفی, محمود, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا. (1391). ارتباط گلاکونیت‌زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(3), 19-36.
محمود شرفی; اسدا... محبوبی; سید رضا موسوی حرمی. "ارتباط گلاکونیت‌زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28, 3, 1391, 19-36.
شرفی, محمود, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا. (1391). 'ارتباط گلاکونیت‌زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(3), pp. 19-36.
شرفی, محمود, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, سید رضا. ارتباط گلاکونیت‌زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 28(3): 19-36.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب