محمدیان, حامد, محمودی قرایی, محمد حسین, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, رضا, بایت گل, ئارام. (1391). ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(2), 1-24.
حامد محمدیان; محمد حسین محمودی قرایی; اسدا... محبوبی; رضا موسوی حرمی; ئارام بایت گل. "ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28, 2, 1391, 1-24.
محمدیان, حامد, محمودی قرایی, محمد حسین, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, رضا, بایت گل, ئارام. (1391). 'ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 28(2), pp. 1-24.
محمدیان, حامد, محمودی قرایی, محمد حسین, محبوبی, اسدا..., موسوی حرمی, رضا, بایت گل, ئارام. ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 28(2): 1-24.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب