شوشتریان, فرنازالسادات, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, حسینی برزی, محبوبه, لطف پور, مسعود. (1390). کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(3), 39-68.
فرنازالسادات شوشتریان; محمد حسین آدابی; عباس صادقی; محبوبه حسینی برزی; مسعود لطف پور. "کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27, 3, 1390, 39-68.
شوشتریان, فرنازالسادات, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, حسینی برزی, محبوبه, لطف پور, مسعود. (1390). 'کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(3), pp. 39-68.
شوشتریان, فرنازالسادات, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, حسینی برزی, محبوبه, لطف پور, مسعود. کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 27(3): 39-68.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب