کدخدائی ایلخچی, علی, رحیم پور بناب, حسین, موسوی حرمی, سید رضا, رحیم پور بناب, حسین, کدخدایی ایلخچی, رحیم. (1390). فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(1), 1-26.
علی کدخدائی ایلخچی; حسین رحیم پور بناب; سید رضا موسوی حرمی; حسین رحیم پور بناب; رحیم کدخدایی ایلخچی. "فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27, 1, 1390, 1-26.
کدخدائی ایلخچی, علی, رحیم پور بناب, حسین, موسوی حرمی, سید رضا, رحیم پور بناب, حسین, کدخدایی ایلخچی, رحیم. (1390). 'فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(1), pp. 1-26.
کدخدائی ایلخچی, علی, رحیم پور بناب, حسین, موسوی حرمی, سید رضا, رحیم پور بناب, حسین, کدخدایی ایلخچی, رحیم. فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 27(1): 1-26.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب