میکاییلی, رحیمه, نقره‌ئیان, موسی کلیمی, مکی‌زاده, محمدعلی, تقی‌پور, بتول. (1390). تغییرات عناصر و ﻣﻨﺸﺄ سیالات در دگرسانی‌های گرمابی گرانیتویید آستانه اراک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(7), 119-134.
رحیمه میکاییلی; موسی کلیمی نقره‌ئیان; محمدعلی مکی‌زاده; بتول تقی‌پور. "تغییرات عناصر و ﻣﻨﺸﺄ سیالات در دگرسانی‌های گرمابی گرانیتویید آستانه اراک". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2, 7, 1390, 119-134.
میکاییلی, رحیمه, نقره‌ئیان, موسی کلیمی, مکی‌زاده, محمدعلی, تقی‌پور, بتول. (1390). 'تغییرات عناصر و ﻣﻨﺸﺄ سیالات در دگرسانی‌های گرمابی گرانیتویید آستانه اراک', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(7), pp. 119-134.
میکاییلی, رحیمه, نقره‌ئیان, موسی کلیمی, مکی‌زاده, محمدعلی, تقی‌پور, بتول. تغییرات عناصر و ﻣﻨﺸﺄ سیالات در دگرسانی‌های گرمابی گرانیتویید آستانه اراک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 2(7): 119-134.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب