کریم‌پور, محمدحسن, ملکزاده شفارودی, آزاده, قائمی, فرزین, فارمر, جی. لنگ, استرن, چارلز. (1390). تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th، ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Sr و Nd و تعیین ﻣﻨﺸﺄ پبل‌های گرانیتوییدی کنگلومرای سازند قره‌قیطان‌ در منطقه آق‌دربند. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(7), 95-118.
محمدحسن کریم‌پور; آزاده ملکزاده شفارودی; فرزین قائمی; جی. لنگ فارمر; چارلز استرن. "تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th، ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Sr و Nd و تعیین ﻣﻨﺸﺄ پبل‌های گرانیتوییدی کنگلومرای سازند قره‌قیطان‌ در منطقه آق‌دربند". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2, 7, 1390, 95-118.
کریم‌پور, محمدحسن, ملکزاده شفارودی, آزاده, قائمی, فرزین, فارمر, جی. لنگ, استرن, چارلز. (1390). 'تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th، ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Sr و Nd و تعیین ﻣﻨﺸﺄ پبل‌های گرانیتوییدی کنگلومرای سازند قره‌قیطان‌ در منطقه آق‌دربند', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(7), pp. 95-118.
کریم‌پور, محمدحسن, ملکزاده شفارودی, آزاده, قائمی, فرزین, فارمر, جی. لنگ, استرن, چارلز. تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th، ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Sr و Nd و تعیین ﻣﻨﺸﺄ پبل‌های گرانیتوییدی کنگلومرای سازند قره‌قیطان‌ در منطقه آق‌دربند. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 2(7): 95-118.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب