ترکیان, اشرف. (1390). تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(5), 49-66.
اشرف ترکیان. "تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2, 5, 1390, 49-66.
ترکیان, اشرف. (1390). 'تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(5), pp. 49-66.
ترکیان, اشرف. تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 2(5): 49-66.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب