1.

الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 167-184
حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ

2.

شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-52
خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

3.

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکت‌ها: قبل و بعد از دستورالعمل کنترل‌های داخلی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 67-90
محمد مرادی؛ سهراب حسین زاده

4.

نقش راهبری شرکتی در رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و تشکیل امپراتوری توسط مدیران

دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-112
محمد مصطفائی؛ جواد رضازاده؛ سحر سپاسی؛ محمد امری اسرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب