1.

بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-36
مجتبی شاهینی شمس آبادی؛ عیسی اسفندیارپور؛ زهره مصلح؛ حسین شیرانی؛ محمدحسن صالحی

2.

پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-44
حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

3.

تحلیل فراوانی سیلاب 100ساله در حوضه‌های آبریز ایران و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 19-38
اسماعیل پاریزی؛ سید موسی حسینی

4.

شبیه سازی طوفان گرد ‌و ‌‌غبار 28 فوریه 2009 استان فارس با مدل WRF

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 49-68
احمد مزیدی؛ سیده فاطمه جعفری زوج؛ سمیه حیدری

5.

کاوش درک معلمان دوره دوم متوسطه از مدل و بکارگیری مدل‌ها در تدریس علوم

دوره 18، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 153-176
مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی؛ معصومه هرمزی نژاد

6.

مدل سازی تأثیر رسانه ها بر انتظارات نقش جنسیتی مورد مطالعه: افراد 15 سال به بالای شهر یاسوج

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-98
سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری؛ عاطفه مدبرنژاد

7.

مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-92
ایمان مسگری؛ محمدسعید جبل عاملی

8.

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توسعة شاخص‌های کارآفرینی در مناطق روستایی ایران نمونة پژوهش: منطقة اورامانات، استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 73-94
داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب