1.

الگوسازی ساختاری عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر هم‌گرایی بین ‏قومی در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-66
معصومه باقری؛ عبدالرضا نواح؛ حدیث شجاعی برجویی

2.

بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-16
مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

3.

بررسی جامعه‌شناختی میزان تاب‎‍آوری اجتماعی در بین سرپرستان خانوار شهر رامهرمز و برخی عوامل مرتبط با آن

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 139-160
علی حسین حسین زاده؛ علی بوداقی؛ سیده سارا موسوی مقدم

4.

بررسی رابطۀ انواع سرمایۀ خانواده و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر و روستای مقطع متوسطۀ دوم شهرستان الشتر)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-122
زهرا نعمت اللهی؛ زهرا طاهری

5.

بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر تقدیرگرایی (سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 71-94
احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

6.

بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

دوره 28، شماره 2، تیر 1396، صفحه 91-114
مریم درفشان؛ فریده یوسفی

7.

بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تمایل به طلاق در میان زنان بندر دیلم

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-72
زهرا محمدی

8.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-36
رامین مرادی؛ سیروس احمدی؛ سیمین جم نژاد

9.

پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 19-34
ابراهیم ایران نژاد؛ سیروس احمدی؛ آرمان حیدری

10.

تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22
زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

11.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 181-202
سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

12.

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 131-144
صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

13.

فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

دوره 29، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-20
محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

14.

مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 19-40
محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان

15.

مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه‌های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان‌های گیلان و اردبیل

دوره 30، شماره 3، مهر 1398، صفحه 47-62
محبوبه محجوبی دریاکناری؛ احمد رضایی؛ صادق صالحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب