1.

ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 153-172
ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد

2.

ارائۀ مدل ساختاری تفسیری موانع به‌کارگیری فناوری بلاکچین در زنجیرۀ تأمین صنایع غذایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-104
اکبر رحیمی؛ قاسم تقی زاده؛ سمیرا محمودآبادی

3.

انتخاب تأمین‌کننده با درنظرگرفتن ارتباطات میان تأمین‌کنندگان و ریسک اختلال تأمین در محصولات پیچیده

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 135-150
زهره کریم میان؛ سبد حسن قدسی پور؛ جعفر قیدرخلجانی

4.

تأمین مالی زنجیرۀ تأمین بهداشت درمان ازطریقِ مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی: تحلیل راهبردی رانه‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 29-46
محمدجواد گنجی ارجنکی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی

5.

شناسایی و تعیین اثرات متقابل عوامل تأثیرگذار بر تولید به‌هنگام در زنجیرۀ تأمین با استفاده از روش DEMATEL و ISM (مطالعۀ موردی کارخانۀ ایران‌خودرو بینالود)

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 65-91
محمدرضا خدومی؛ مرضیه سیف؛ هادی صاحبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب