1.

تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند

دوره 8، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 131-148
ایمان حکیمی؛ محمد محمودی میمند

2.

طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 152-133
مرتضی سلطانی؛ الناز نبی زاده مامانی؛ امیرحسین مزینانی

3.

موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 219-236
عباسعلی رستگار؛ غلامرضا امینی خیابانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب