1.

الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 111-130
یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی

2.

بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 123-152
محمدتقی ایمان؛ علی مرادی

3.

بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42
محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده

4.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-76
مجید اسماعیل پور؛ امراله صیادی؛ مرضیه دلواری؛ سولماز موسوی شورگلی

5.

تحلیلی بر رفتار سبز مصرف‌کنندگان در رستوران‌های منتخب شهر تهران

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-211
حیدر محمدی؛ سید محمد موسوی جد؛ شبنم صالحی؛ سارا ساعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب