1.

بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 95-108
مجید خسروی

2.

بررسی و تحلیل و نقد چاپ دیوان فیضی فیّاضی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-79
محمد راستگو؛ محمد مصطفی رسالت پناهی

3.

تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 37-51
سارا سعیدی؛ محمد احمدی

4.

شاعری از بخارا بازشناخت مشفقی بخارائی و ضرورت تصحیح و انتشار کلیّات او به همراه معرفی کامل‌ترین نسخۀ دیوان شاعر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-54
مهدی نوریان؛ افسانه بهرامیان؛ مهرداد چترایی

5.

ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-56
محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام

6.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29
محمود براتی؛ بهرام جلیلیان

7.

ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-22
نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر

8.

ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-116
بهمن نزهت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب