1.

بررسی وقف در طریقت صفوی از ایلخانان تا برآمدن صفویان براساس صریح‌الملک عبدی بیگ شیرازی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 31-55
پریسا قربان نژاد؛ زینب احمدوند

2.

حکمرانی وقف و تولید فضاهای شهری در کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 241-264
وکیل احمدی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

3.

سازماندهی نظام اوقاف و اهداف آموزشی آن در عصر پهلوی اول

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-105
مهدی عباسی؛ رضا شجری قاسم خیلی؛ سید حسن شجاعی دیوکلائی

4.

طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-208
مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی

5.

عوامل مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی خدمات شهری از طریق بخش سوم، وقف (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 23، دی 1393، صفحه 75-96
خدیجه نصرالهی؛ منصور عبدلی سبحانی

6.

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول (نمونه‌پژوهی: موقوفات زنان تهران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 257-271
الهام ملک زاده؛ مرضیه افرافر

7.

مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 181-200
حسین عزیزی

8.

موقوفات ارباب رستم گیو و نقش آن در توسعة اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران (مطالعة موردی: دورة پهلوی دوم)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 257-278
الهام ملک زاده؛ انیس سجادی

9.

وقف و حکمرانی مردمی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-66
منصور میراحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب