1.

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18
مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

2.

ارزیابی وضع موجود و طرح پیشنهادی بافت تاریخی یزد از نظر دسترسی به خدمات اورژانس با استفاده از تحلیل شبکه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 63-80
مرتضی خلیلی؛ غلامرضا مردای؛ علیرضا رحیمی

3.

آسیب‌شناسی کالبدی-اجتماعی بافت تاریخی شهر شوشتر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-64
حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ آذر داودی

4.

بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-21
محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ زهرا مومن بیک

5.

تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-44
حسین جعفری جبلی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ حسن حکمت نیا؛ رضا مختاری

6.

تبیین چارچوب توسعة هسته‌های تاریخی شهری با رویکرد شهر خلاق نمونة موردی: هستة تاریخی شهر همدان

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 137-146
راضیه ملامیرزایی؛ حسن سجادزاده

7.

تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده در نقاط شهری منتخب استان کردستان با تأکید بر مشکلات بخش مسکن

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 179-200
اکبر محمدی؛ فرشته حسینی

8.

سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در محلات تاریخی شهر تبریز (نمونۀ موردی: محلۀ سرخاب تبریز)

دوره 14، شماره 2، تیر 1403، صفحه 93-124
لیلا رحیمی؛ مهتا چوبینه

9.

مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 27-46
احمد دانایی نیا؛ محمدعلی زاغیان

10.

نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

دوره 7، شماره 3، آبان 1396، صفحه 63-84
حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب