1.

الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1391، صفحه 17-40
اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه

2.

بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-40
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی

3.

تحلیل فضایی پراکنش فقر جنسیتی در فضاهای شهری

دوره 7، شماره 26، مهر 1394، صفحه 43-64
فاطمه زادولی؛ حسین کریم زاده؛ شهریور روستایی

4.

تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

دوره 3، شماره 2، دی 1397، صفحه 39-56
محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

5.

تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 103-124
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

6.

تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-36
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری

7.

واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی‌اقتصادی و محرومیت کالبدی‌کارکردی در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-78
همایون نورائی؛ فائزه شفیع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب