1.

ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-60
سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی

2.

ارائۀ مدل چندپاسخه برای تخصیص اپراتورها و توالی انجام کارها در خط تولید سلولی مبتنی‌بر بهینه‌سازیِ شبیه‌سازی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 199-219
علیرضا شهرکی؛ امید فراست

3.

ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق‌وتوسعه در شرایط برون‌سپاری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-156
مریم اخوان خرازیان؛ محمدمهدی شهبازی؛ محمد فاتحی

4.

ارزیابی کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تأمین صنایع رزین ایران با مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی و فازی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 47-63
فرانک حسین زاده سلجوقی؛ امیر رحیمی

5.

ارزیابی کیفیت خدمات DSL با رویکرد ترکیبی تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت)

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 59-76
مهشید آبادیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ میرمحمد اسعدی

6.

اندازه‌گیری کارایی برند بانک‌های خصوصی اصفهان بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 125-142
آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ محمد صادق رضایی

7.

بررسی کارایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 17-38
محمد بنی عامریان؛ عسگر نوربخش

8.

بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های تحلیل پوششی داده ها

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-102
حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ محمد حسن حبیبی

9.

تحلیل سنجش کارایی با روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آن با نسبت‌های مالی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 89-110
روزبه هدایت مظهری؛ مهدی خرم آبادی؛ سهیلا لشگرآراء

10.

رتبه‌بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه‌گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-64
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه اشعریون قمی زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی

11.

رویکرد جدیدی برای در نظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مسئله‌ی انتخاب تأمین کننده: DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 129-144
حسین عزیزی؛ اکبر جعفری شاعر لر؛ رضا فرضی‌پور صائن

12.

طراحی مدل‌های چندهدفه مکانیابی، براساس پراکندگی تسهیلات چند نوعه و تحلیل پوششی داده‌ها با روش حل برنامه‌ریزی آرمانی فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 89-110
مهدی کرباسیان؛ مهدی دشتی

13.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی رشد بهره‌وری مراکز فروش با رویکرد شاخص بهره‌وری مالم کوئیست

دوره 9، شماره 2، آبان 1397، صفحه 159-178
علی منصوری

14.

کشف الگوی بهینۀ استخدامِ کارکنان دانشی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA و CART

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 65-82
مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی؛ محمد فاتحی

15.

مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ‏روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-94
علی ثقفی؛ سهراب استا؛ مقصود امیری؛ فرخ برزیدهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب