1.

الگوی کنشگر در برخی روایت‌های کلامی مثنوی معنوی بر اساس نظریه الگوی کنشگر آلژیرداس گرماس

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 35-46
جلیل مشیدی؛ راضیه آزاد

2.

بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 53-70
زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی

3.

بررسی صورت و محتوای شرح مثنوی اسرار ملاهادی سبزواری

دوره 17، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 21-40
مجید هوشنگی؛ مهدی نیکمنش؛ فاطمه محمدی مزرعی

4.

بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا

دوره 14، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-74
شجاع کیانپور؛ علی صباغی؛ امین رحیمی

5.

تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی

دوره 10، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 101-128
پروین گلی زاده؛ محمد یزدانجو؛ مینا مساعد

6.

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-62
زهره وفائی فرد؛ جلال الدین کزازی

7.

تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 195-214
الهام زمانی؛ رامین محرمی

8.

جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-86
هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر

9.

رهیافت‌ها و شیوه‌های مبالغه‌پردازیِ مولوی در مثنوی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 17-36
سیّدناصر جابری؛ مجاهد غلامی

10.

روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18
سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان

11.

رویکرد تربیتی به کارکردهای پرسش‌های هم‌گرا در دفتر اول مثنوی مولانا

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-23
فاطمه داوری دولت آبادی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمدحسین حیدری

12.

ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 75-94
رقیه وهابی دریاکناری؛ محبوبه مباشری

13.

طراحی الگو و بسته مشاوره معنوی براساس (موضوع عشق) در مثنوی معنوی مولوی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-121
معصومه محسنی اژیه؛ محمد رضا عابدی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی؛ مصطفی خانزاده

14.

طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22
معصومه محمدی

15.

کاربست الگوی وینی و داربلنه در واکاوی تأثیر قرآن بر مثنوی معنوی از دیدگاه ترجمۀ پسا استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402
مجتبی کردی؛ مرتضی زارع برمی

16.

کاربست نظریة مایکل ریفاتر در خوانش و مقایسة حکایت «خلیفه و اعرابی» مثنوی مولوی و مصیبت‌نامة عطار

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 127-150
فرشته محجوب

17.

گاو لقمه ربا

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-125
غلامعلی ایزدی

18.

نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 99-116
فرشته محجوبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب