1.

ارائه مدل اقدامات پارادایم ترکیبی ناب چابک و تأثیر آن بر عملکرد زنجیره تامین

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 65-93
اکبر رحیمی؛ اکبر عالم تبریز

2.

ارائه مدلی دو هدفه برای مسئلۀ برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک زنجیره تامین چند سطحی با در نظر گرفتن سطح خدمت

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 115-134
ابوالفضل کاظمی؛ کیوان صرافها؛ علیرضا علی نژاد

3.

تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400
مهدی بابائی

4.

رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 117-132
مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی؛ امیر مسلمی

5.

کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

دوره 4، شماره 2، مهر 1392، صفحه 41-54
سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب