1.

بازخوانی بیتی از خاقانی (تأملی در مفهوم «دو گروهی» و «کروه» در شعر خاقانی)

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-98
علی محمد گیتی فروز

2.

بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8
نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

3.

بررسی و تحلیل بلاغی مُشک در دیوان خاقانی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 135-154
محمّدامیر مشهدی؛ سیدابرار حسینی

4.

چرایی تصویرکردن نقش حیوانات بر ساز دف بر اساس شعر خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402
محمد جعفری؛ ناصر نیکوبخت؛ ابراهیم خدایار؛ بابک خضرائی

5.

شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 113-133
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب