1.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-54
رحمان ساعدی؛ سیداحمد خلیفه سلطانی؛ حسنعلی اخلاقی

2.

بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 45-66
یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا

3.

تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد مدیریت

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 65-88
رحیم بنابی قدیم؛ سیدعلی واعظ

4.

نقش تعدیلی هزینه بدهی در تأثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه: واکاوی نظریه نمایندگی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 109-136
صدیقه تازیکی؛ علی خوزین؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب