1.

ظرفیت‌سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 28، فروردین 1395، صفحه 1-20
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

2.

مدل‌سازی فضایی عوامل مؤثر در تراکم ساختمانی (موردمطالعه: شهر همدان)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 27-46
عامر نیک پور؛ بهناز محمدیاری؛ محمد سلیمانی

3.

نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل، مطالعه موردی سه ناحیه مسکونی در منطقه یک شهر شیراز

دوره 2، شماره 5، خرداد 1389، صفحه 139-154
علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ رویا اطمینانی قصر الدشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب