1.

تعامل خوانش ماضی نقلی با گونۀ رویداد افعال ساده در زبان فارسی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 197-216
روح‌الله مفیدی؛ زینب ربانی

2.

نقش عوامل صوتی در ایجاد تمایز معنایی بین افعال ماضی ساده و ماضی نقلی فارسی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 51-72
وحید صادقی؛ آمنه عمادی

3.

نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-12
محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب