1.

بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 43-66
سکینه قربانی؛ سید جواد مرتضایی

2.

نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 35-48
فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب

3.

نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-28
ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب