1.

بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

دوره 4، شماره 15، بهمن 1391، صفحه 123-140
محمدحسن رحیمیان؛ نجما اسمعیل‌پور؛ سحر قربانی

2.

بازآفرینی نیما از حکایت «کرم شبتاب» کلیله و دمنه در شعر «مهتاب»

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 103-116
نصرت الله دین محمدی

3.

بررسی وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و تأثیر آنها در بازآفرینی شهری (مورد مطالعه: بافت فرسودۀ شهر سمنان)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 107-128
سید محمد ناظم رضوی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ سیدمحمد رشتیان

4.

تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-44
حسین جعفری جبلی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ حسن حکمت نیا؛ رضا مختاری

5.

تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-132
آرزو شفاعتی؛ رضا ولیزاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب