1.

آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان

دوره 5، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 115-128
محسن طلایی ماهانی

2.

از رویکرد معنادرمانی تا اندیشۀ سعادت‌گرای فارابی

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 39-53
فرنگبس براز؛ نفیسه ساطع؛ حسین فلسفی

3.

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 101-114
علی صبری؛ محمد کاظم علوی

4.

فارابی و پارادوکس منون در رسالۀ الجمع بین رأیی الحکیمین

دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 83-98
مجید صدرمجلس

5.

واکاوی نظریة هنری فارابی در حوزة صنعت شعری برمبنای رویکرد صورت‌گرایی روسی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-22
شلیر احمدی؛ حجت رسولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب