1.

بهینه‏ سازی فرآیند حذف زیستی کافئین توسط سلول‏ های رویشی سویه بومی مخمری ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش تحلیلی تاگوچی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 67-82
مراحم آشنگرف؛ مسعود حیدری زاده؛ مریم برچلویی

2.

جداسازی، شناسایی مولکولی و پاکسازی زیستی باکتری‌های مقاوم به کروم از پساب‌های دباغی و چرم‌سازی خوزستان، ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 71-84
هدی یکتامنش؛ منیر دودی؛ زرین دخت امامی

3.

حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری‌های اکسیدکنندۀ آهن جداشده از محیط‌های آبی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 21-31
ساره فراهانی؛ عباس اخوان سپهی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ فرزانه حسینی

4.

حذف زیستی کروم توسط گونه سودوموناس جداسازی شده از خاک‌ های آلوده به نفت خوزستان

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 101-110
سید منصور میبدی؛ هما خراسانی اسماعیلی

5.

مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 117-136
مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب