1.

بهینه‌سازی تولید گلوکونات‌سدیم در دمای زیاد با استفاده از باکتری استیک‌اسید مقاوم به گرما (استوباکتر سنگالنسیس)

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 1-12
رسول شفیعی

2.

بهینه‏ سازی محیط کشت برای افزایش تولید گاما- لینولنیک اسید توسط موکور همیلیس

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 21-32
مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ داوود بی ریا؛ مریم میرباقری

3.

تولید دوکوزاهگزانوئیک‌اسید توسط سویة بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک‌دهی‌شده

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 81-93
مطهر امینی؛ شهریار شاکری؛ محمد حسن فضائلی پور

4.

جدا‏سازی، شناسایی و بهینه‌سازی باکتری‌های تولیدکننده اتانول از فرآیند تخمیر با پایه ساکارومیسس در صنایع الکل‌سازی ایران

دوره 2، شماره 7، آبان 1392، صفحه 15-28
مجتبی محسنی؛ هدی ابراهیمی

5.

همسانه‌سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز مؤثر در تولید بیواتانول در باکتری اشرشیا کلای

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 11-28
معصومه زینالی؛ بهمن حسینی؛ سدابه جهانبخش؛ محمود رضا زاد باری؛ میثم طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب