1.

ایمنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور: رویکرد تحلیل عاملی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-20
علی زینل همدانی؛ محمد رئیسی نافچی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حسین خسروشاهی

2.

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهترینتأمین‌کننده باداده‌های غیردقیق و محدودیت‌های وزنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 101-118
مرتضی رحمانی؛ بهلول ابراهیمی؛ مرتضی خاکزار بفروئی

3.

رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری اختیار تعدیلی با دیرش

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-68
عباس امین‌پور جوبنی؛ ناصر شمس قارنه؛ اکبر اصفهانی پور

4.

رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-64
محمد نمازی؛ نویدرضا نمازی

5.

رتبه بندی محلات شهر تهران از نظر سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 127-148
اکبر احمدی؛ اسفندیار جهانگرد

6.

رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 107-136
داریوش محمدی زنجیرانی؛ ندا اشتیاقیان؛ فیروز رازنهان

7.

سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-142
مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری

8.

شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های تکنولوژی در حوزۀ توزیع انرژی گاز طبیعی با رویکرد تلفیقی FMEA و TOPSIS مطالعۀ موردی: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 143-159
مهدی نخعی نژاد؛ معصومه صفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب