1.

اثربخشی آموزش مجازی با استفاده از الگوی طراحی آموزشی چهارﻣﺆﻟﻔﻪای ون مرینبوئر در علوم بهروش چندرسانهای بر بار شناختی، یادگیری، و انگیزۀ تحصیلی دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 157-176
فاطمه نجفی نژاد مشیزی؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه‌کار

2.

تأثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی- رفتاری برانگیزه پیشرفت، عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 92-109
مهناز زمانی؛ سیاوش طالع پسند

3.

تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خود کارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تبریز و آذرشهر

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 157-169
پیمان یارمحمدزاده؛ زهرا فیض‌اللهی

4.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 137-153
هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ امید صدرزاده

5.

وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 117-138
مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب