1.

تأثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-82
سروش کارگر خرمی؛ رشید جامعی؛ رضا درویش زاده؛ سیاوش حسینی سرقین

2.

تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-40
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده؛ غلامرضا امین زاده

3.

تأثیر ورمی‌کمپوست و متانول بر روند تغییرات اجزای فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیکی تریتیکاله تحت تأثیرتنش شوری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 39-70
خدیجه صورآذر‏؛ رئوف سید شریفی

4.

تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 45-64
احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان

5.

تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 97-112
فرشید ‌قادری‏فر؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب