1.

آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-40
سحر کیایی؛ آمنه عالی؛ فاطمه نیکخو

2.

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی، بر عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق

دوره 4، شماره 3، آبان 1397، صفحه 71-86
احمد امانی؛ سرور احمدی؛ امید حمیدی

3.

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 15-32
مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

4.

بررسی رابطة ذهن‌آگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی و عزت نفس

دوره 3، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18
سیروس عالیپور؛ سیمین زغیبی قناد

5.

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-48
تورج سپهوند؛ سید مهدی مجیدی کرهرودی؛ سعید موسوی پور؛ فرحناز سپهوند

6.

تأثیر آموزش گروهی مثبت‌نگری بر بهزیستی روانی و رضایت زناشویی زنان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 33-50
سید علیرضا سید ابراهیمی؛ علی یزدخواستی

7.

تاثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 45-58
شهریار درگاهی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار

8.

رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-16
مرضیه امینی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علی رضا حاجی یخچالی

9.

نقش تاب‌آوری و سخت‌رویی روان‌شناختی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با نارسایی‌های شناختی و سازگارانه

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-12
شهروز نعمتی

10.

نقش شاخص‌های بهزیستی روانشناختی در پیش‌بینی عوامل خطر متابولیکی بیماران کرونر قلبی مزمن

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 17-32
نرگس محمدی؛ علیرضا آقایوسفی؛ اجمد علیپور؛ معصومه صادقی؛ غلامرضا نیک راهان؛ حمید رضا روح افزا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب