1.

بررسی تأثیر سدیم‌آزید و اسید نیترو بر خصوصیات مورفولوژیکی موناسکوس‌پورپورئوس و تولید رنگدانه

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 13-28
ریحانه کلاهدوزان؛ مهشید جهادی؛ نفیسه سادات نقوی؛ محمدعلی ضیا

2.

بررسی جابه‌جایی جانبی مجرای رودخانۀ ارس از سال 1379 تا 1393 (از 15 کیلومتری غرب شهر اصلاندوز تا خروج رودخانه از محدودۀ سیاسی ایران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-32
محمد حسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ مسعود رحیمی

3.

بررسی نقش عوامل مؤثر بر پیچان‌رودشدن و تغییرات رودخانة دالکی با استفاده از سنجش ‏از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 165-176
سید علی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ علی علیایی؛ میثم شهبازی

4.

تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مؤلفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه‌های Tamarix mascatensis ، Reaumuria turkestanicaوmannifera Alhagiدر کفه خیرآباد سیرجان

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 119-134
عباسعلی ولی؛ محسن پورخسروانی

5.

داده‌‌های تاکسونومیکی برای خانوادۀ پایریده (روزپرک‌‌ها) (Lepidoptera) در غرب استان مازندران

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 33-52
سمیه اسدیان نارنجی؛ مرضیه رمضان توبی؛ مریم رحمتی با اوجی؛ معصومه غلام تمیمی

6.

نحوه تشکیل و تحول کانال‌های خود ساخته آهکی و نقش آن‌ها در مورفولوژی زمین‌های آهکی (مطالعه موردی: سکوی تراورتنی تخت سلیمان )

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-16
محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا قدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب