1.

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-100
طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ شبنم مستعد حصاری

2.

بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خردمندی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 19-34
عباس اکبری؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری

3.

تأثیر دارایی‌های تحولی بر خرد با میانجی‌گری عزت‌نفس در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-16
یاسر عزیزی سعید؛ رسول کردنوقابی؛ نصراله عرفانی

4.

معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-28
سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست

5.

ویژگی‌های افراد خردمند بر پایه نظریه‌های ضمنی: با نگاهی بر تفاوت گروه‌های سنی و جنسیتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-66
سمانه اسعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب