1.

اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 1-14
هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

2.

برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادام (Prunus amygdalus) به آلودگی هوای منطقه صنعتی شازند

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 63-78
مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ گلریز فرجی

3.

بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-18
امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده

4.

بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی گیاه عروسک پشت‌ پرده (Physalis alkekengi) در طی مراحل مختلف رویش

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 101-114
مهدیه هوشنی؛ منیژه میان‌آبادی؛ مهناز اقدسی؛ مجید عظیم محسنی

5.

بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تجزیه و تحلیل فیتوشیمیایی عصارة قارچ‌های اندوفیت گیاه فندق (Corylus avellana L.)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 41-55
آرزو کاشانیان؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

6.

بهینه‌سازی تولید و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی رنگدانۀ کاروتنوئیدی Cellulosimicrobium AZ

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 9-22
عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی

7.

تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 61-78
سیده معصومه موسوی؛ لیلا شبانی؛ ندا میرآخورلی

8.

جداسازی و شناسایی مولکولی سویه‌ای از دیتزیا ماریس مقاوم به اشعه UV و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی رنگدانه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 83-94
نرجس زمانیان؛ زهرا اعتمادیفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب