1.

اثر تنش‌های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 97-102
ریحانه سریری؛ مجید گلوانی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان

2.

افزایش بیان ژن‌های آسکوربات پراکسیداز و متالوتیونین تحت تنش سرما در ارقام کلزا (Brassica napus)

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 47-54
صابر زهری؛ فریبا ملکی

3.

پاسخ‌های فیزیولوژیک سلول‌های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 59-68
الهام رجب‌بیگی؛ فائزه قناتی؛ پرویز عبدالمالکی

4.

تأثیر تیمارهای پرایمینگ در بهبود جوانه‌زنی بذور ماشک (Vicia dasycarpa) در تنش خشکی و اثر شوک گرمایی در حفظ توانایی جوانه‌زنی بذرهای پرایم‌شده پس از پیری تسریع‌شده

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-54
امین نامداری؛ فرزاد شریف زاده

5.

تأثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-84
آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ زهرا طهماسبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب