1.

اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 15-36
راضیه کاید نظامی؛ حمیدرضا بلوچی

2.

بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر جوانه‌زنی و ریزازدیادی گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides) در شرایط in vitro

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 95-114
عذرا صبورا؛ محجوبه شکری

3.

بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 1-10
صدیقه اربابیان؛ سیمین تاجیک اسمعیلی؛ سایه جعفری مرندی

4.

بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 71-86
فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی

5.

تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 97-112
فرشید ‌قادری‏فر؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی‌پور

6.

توصیف آت‌اکولوژی، گرده‌شناسی و کروموزومی گونه کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه درّه سپستان از شهرستان فریدون‌شهر، استان اصفهان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 125-140
حمیدرضا عکافی؛ مریم ولی‌وند؛ تقا جنابی

7.

ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 79-94
ساناز غفاری مقدم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ حسینعلی فلاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب