1.

اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 53-66
فاطمه دانشمند

2.

اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 25-38
رؤیا رضوی‌زاده؛ مهدیه شفقت؛ شهلا نجفی

3.

اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-24
فرنوش صبوری؛ علیرضا سیروس مهر؛ حسین گرگینی شبانکاره

4.

اثر روش های مختلف تلقیح با قارچ Serendipita indica بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-22
حسن تیموری؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی

5.

ارزیابی دو گونه گوشتی بومی با توان القا CAM در خاک های شور و خشک حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 95-109
قادر حبیبی

6.

بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نیتروپروساید سدیم (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 63-74
فاطمه نصیبی

7.

بررسی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 1-14
مرضیه بهادران؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی؛ فرشته قاسم‌زاده

8.

بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-18
امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده

9.

بررسی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌‌های ماشک (Vicia L.) از گونه‌‌های مختلف تحت شرایط دیم در شهرستان مراغه

دوره 15، شماره 55، شهریور 1402، صفحه 19-34
حسین عبدی؛ مژگان تبریزی وند طاهری؛ خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی دورباش

10.

بررسی میزان بیان ژن‌های خانوادة CBL، در تنش خشکی و حملة ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه‌فرنگی با روش PCR نیمه‌کمّی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 89-106
پیمان آقائی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ سید علی حسینی تفرشی؛ مریم حائری نسب؛ شکوفه انتشاری

11.

بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 27-42
سیده سارا حسینی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی

12.

بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 155-170
زهرا مسعودیان؛ اکبر نورسته‌نیا؛ کوروش فلک‌رو

13.

پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص‎های رشد و برخی آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربن و نیتروژن

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 77-89
مریم نصر اصفهانی؛ مریم مددکار حق‌جو

14.

پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش خشکی در حضور هورمون سالیسیلیک اسید

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 21-38
مرضیه میرشکاری؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

15.

تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 55-70
ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی

16.

تأثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی‌اکسیدان در سه رقم نخود

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 111-124
مریم نصر اصفهانی

17.

تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 91-104
بابک عندلیبی؛ فاطمه نوری

18.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل و فلاونوئید کل گل سازویی (Scrophularia striata L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 57-68
روح‌اله بازی‌ذلان؛ آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ جواد عرفانی مقدم

19.

تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 115-132
سعیدرضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی؛ راهله احمدپور

20.

کاربرد اسید سالیسیلیک و سیلیکون بر برخی شاخص‌های ‏فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی در دو اکوتیپ گیاه گل سازویی ‏‎(Scrophularia striata L.)‎‏ در شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-42
فریبا شوهانی؛ آرش فاضلی؛ سیاوش حسینی سرقین

21.

مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 105-116
ایوب ملااحمد نالوسی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ محمود قاسم‌‌نژاد؛ محمد‌حسن علی بیگلوییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب