1.

اثر پیش‌تیمار بذر توسط سالیسیلیک‌‌اسید بر رشد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شاهی (Lepidium sativum)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 1-10
شهلا هاشمی؛ زهرا اسرار؛ شهرام پورسیدی

2.

بررسی مقایسه‌ای تولید تروپان آلکالوئیدها در ریشه‌های مویین تراریخت و گیاهچه‌های شابیزک (Atropa belladonna L.) تحت تأثیر تیمار سالیسیلیک‌اسید

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 63-76
نجمه احمدیان چاشمی؛ مظفر شریفی؛ فرح کریمی؛ حسن رهنما

3.

تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-76
ملیحه هاشمیان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

4.

تأثیر برهمکنش آرسنیک و سالیسیلیک‌اسید بر رشد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه بابونه (Matricaria recutita L.)

دوره 3، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 1-12
نسرین فاضلیان؛ زهرا اسرار

5.

تاثیر پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید و نیتریک‌اکسید بر کاهش سمیت نانوذرات روی در گیاه فلومیس Phlomis tuberosa

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20
الهام قاسمی فر؛ قادر حبیبی

6.

تأثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک‌اسید بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 23-34
نغمه مؤمنی؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ فاطمه دانشمند؛ بتول کرامت

7.

تأثیر متقابل سالیسیلیک‌اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه‌های سویا

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 75-88
ریحانه عموآقایی؛ الهام معرفت؛ لیلا شبانی

8.

تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 93-112
مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ

9.

مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک‌اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 29-40
مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ حسین لاری یزدی؛ علی پاکدل

10.

نقش پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 81-96
مهیار گرامی؛ اباذر قربانی؛ سمیه کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب