1.

بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-18
محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

2.

مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-194
افسانه قاسمی

3.

مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر ارزش‏های غربی و رسانه‌های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 85-100
نیر محمد پور؛ رعنا پورمحمد؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

4.

مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 53-70
حبیب احمدی؛ محمد تقی عباسی شوازی؛ رامین یادگاری؛ فرشاد کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب