1.

بررسی تأثیر رهبری اصیل بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: خیریه های شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 173-188
مجتبی فرخی؛ زینب امیری

2.

بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 159-182
ابوالقاسم فرهنگ؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسین مولوی

3.

تأثیر اعتماد سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی اینرسی سازمانی مورد مطالعه: ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-30
فریبا صاقی علویجه؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری

4.

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 97-122
محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب