1.

اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 189-215
محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی

2.

بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 191-210
محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

3.

رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-120
امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

4.

واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری و شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-100
عاطفه مدبرنژاد؛ سید صمد بهشتی؛ وحید قاسمی؛ رامین مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب