1.

اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 189-215
محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی

2.

اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 83-106
محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی

3.

تأثیر اعتماد سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی اینرسی سازمانی مورد مطالعه: ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-30
فریبا صاقی علویجه؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری

4.

زمینه‎‍های فرسایش اعتماد نهادی: واکاوی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-72
محدثه ضیاء ناصرانی؛ حسین افراسیابی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حمید عباداللهی چنذانق

5.

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-70
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب