1.

احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 25-40
سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

2.

انقلاب اسلامی و تحول در هویت ملی ایرانی

دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی)، مرداد 1395، صفحه 81-109
سید مرتضی هزاوئی؛ فاطمه حسینی

3.

بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی

دوره 1، شماره 4، آذر 1391، صفحه 67-82
فاطمه گلابی؛ فتانه حاجیلو؛ مرضیه ساعی

4.

بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 132-115
اعظم نقابی؛ ناصر یزدانی؛ محسن Nazem Bokaei

5.

بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 1-15
آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

6.

بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 155-174
محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی

7.

بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-184
آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

8.

بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 171-188
سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

9.

بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 45-70
علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

10.

بررسی گرایش به اجتماع ملی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 12، شماره 3، دی 1402، صفحه 63-98
داود پرچمی

11.

بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 173-194
نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار

12.

بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر سرپل‌ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 109-132
رامین مرادی؛ احسان خانمحمدی

13.

برساختگی فرهنگ و هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 2 (10 پیاپی)، مرداد 1393، صفحه 8-28

14.

پیامد‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی کردها)

دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، تیر 1394، صفحه 63-86
عباس شفیعی نیا

15.

تأثیر انقلاب اسلامی در هویت بخشی به جوانان ایرانی

دوره 3، شماره 1 (6 پیاپی)، فروردین 1392، صفحه 37-52
امیر مسعود شهرام نیا؛ مریم مسعودی نیا؛ علی ابراهیمی

16.

تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

دوره 29، شماره 4، دی 1397، صفحه 79-98
مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

17.

تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-20
یاسر رستگار؛ علی ربانی

18.

مدرنیته و صورت‌بندی گفتمانی سیاست فرهنگی: تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران (1285 هـ. ش. تا به امروز)

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 57-74
کمال خالق پناه؛ علی سنائی

19.

مطالعه رابطه اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد 20 سال و بالاتر شهر گنبد کاووس

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 43-58
صفیه مهدی زاده افروزی؛ غلامرضا خوش فر

20.

نظام‌های ارزشی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 113-123
بابک نظری؛ حسین میرزایی

21.

نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 43-60
راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی

22.

هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 71-82
منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

23.

وجوه تشابه برخی مؤلفه‌های فرهنگی قابوس‌نامه با متون اوستایی و پهلوی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 39-52
مراد اسماعیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب