1.

اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی در سالمندان بهبودیافته از کرونا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-76
حمداله جایروند

2.

الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 41-54
منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

3.

بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 159-170
شیوا قنبریان؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک‌محمدی

4.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-36
رامین مرادی؛ سیروس احمدی؛ سیمین جم نژاد

5.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 57-74
مهدیه لاریجانی؛ علی اکبر تاج مزینانی

6.

پیش‌بینی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس انسجام درونی، ذهن‌آگاهی و هوش معنوی

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 61-74
شهناز عسگری؛ حسن شفیعی

7.

تأثیر آموزش مثبت‌نگری در افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-88
علی فرنام

8.

تأثیر بخشش‌آموزی گروهی بر احساس تنهایی و صمیمیت سالمندان مقیم در سرای سالمندان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-91
سهیلا سبزیچی؛ فرشاد بهاری؛ رحیم حمیدی پور

9.

تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18
فهیمه محمدپور؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد

10.

رابطه بین عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی واقتصادی با میزان رضایت اززندگی سالمندان اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 69-82
آذر قلی زاده؛ عزت شیرانی

11.

نقش عفو، سپاسگزاری و تواضع در پیش بینی بهزیستی روانی سالمندان

دوره 3، شماره 2، تیر 1396، صفحه 65-76
زهرا دشت بزرگی

12.

نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-82
بهناز عطاری؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب