1.

اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 47-66
مجید کریم پورریحان؛ ناصر مشهدی؛ اعظم بیگی

2.

ارزیابی تأثیر جنگل‌کاری در کاهش فرسایش بادی محدوده پی‌بشک در شهرستان جاسک

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 179-190
محمد اکبریان؛ احمد نوحه گر

3.

بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تأکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 151-168
اعظم حبیبی پور؛ حسن اکبری؛ علی طالبی

4.

پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه بادسنجی نمونة پژوهش: محدودة ریگ زهک در شرق دشت سیستان

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 131-148
مهران مقصودی؛ فاطمه گراوند؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

5.

تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 21-42
علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی

6.

سیکلون حرارتی لوت و تأثیر آن در لندفرم‌های بادی (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 121-140
مجتبی یمانی؛ مجتبی یمانی

7.

شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-16
مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب