1.

امکان‏سنجی تشکیل تعاونی‏های بازاریابی الکترونیکی در استان لرستان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 151-176
مهدی رحیمیان

2.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان لرستان به تفکیک بخش‌های آموزشی و بهداشتی - درمانی طی برنامه چهارم توسعه

دوره 6، شماره 23، دی 1393، صفحه 145-162
محمد فتحی بیرانوند؛ حمیدرضا صارمی؛ اصغر عبدلی

3.

تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 121-144
عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه

4.

تحلیلی بر رابطه‌ی زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 117-128
زهرا حاجی زاده؛ برومند صلاحی

5.

تحلیل و اولویت بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان با استفاده از تکنیک تاپسیس

دوره 6، شماره 21، مرداد 1393، صفحه 169-180
حمید برقی؛ احمد حجاریان

6.

مطالعۀ پراکنش گونه‌های گون (Astragalus L) در استان لرستان

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 65-78
محمد مهرنیا؛ علی اصغر معصومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب