1.

تبیین اثر قومیت بر دلبستگی مکانی در شهرهای چند قومی پژوهش موردی: مناطق یک و دو شهر زاهدان

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-16
امیرحمزه شهبازی

2.

تحلیلی بر کارکرد سیستم اتوبوسرانی و نقش آن درحمل و نقل شهری

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 87-110
عباس بهارلو؛ عیسی ابراهیم زاده

3.

سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و خاستگاه دایک‏های داسیتوییدی میرآباد جنوب زاهدان (جنوب‌خاوری ایران)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-82
حبیب بیابانگرد؛ ساسان باقری؛ سهیلا ویسی نسب

4.

سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های گرانیتی کوه گپدان (شمال‌باختری زاهدان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-80
حبیب بیابانگرد؛ شراره نوری

5.

سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و پهنه زمین‌ساختیِ ماگمای سازندة دایک‏‌های شمال و باختر زاهدان (جنوب‌خاوری ایران)

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 147-164
حبیب بیابانگرد؛ مهرناز فاطمیان؛ علی اصغر مریدی؛ محمد رضا بخشی محبی

6.

شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44
حمید نظری پور؛ محمود خسروی

7.

ویژگی‌های ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی مجموعه آذرین نخیلاب، شمال‌باختر زاهدان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 23-44
نجمه هدایتی؛ محمد بومری؛ حبیب بیابانگرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب